Πληροφορίες ασφαλείας και ορθής χρήσης ενός toner

Πληροφορίες ασφαλείας και ορθής χρήσης ενός toner

Καθαρισμός υπολειμμάτων γραφίτη

Τα σωματίδια του γραφίτη ενός toner δημιουργούνται έτσι ώστε να έχουν ηλεκτροστατικές ιδιότητες και μπορούν να δημιουργήσουν στατικό ηλεκτρισμό, σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με άλλα σωματίδια, αντικείμενα, με το εσωτερικό του συστήματος μεταφοράς τους ή του σωλήνα της ηλεκτρικής σκούπας. Ο στατικός αυτός ηλεκτρισμός των σωματιδίων ενδέχεται να προκαλέσει, με απλά λόγια, την έκρηξή τους λ.χ. μέσα στη σακούλα της ηλεκτρικής σκούπας ή και εντός του εκτυπωτή. Τα σωματίδια του γραφίτη είναι τόσο μικροσκοπικά, που δεν φιλτράρονται επαρκώς από τις συμβατικές ηλεκτρικές σκούπες κι επιστρέφουν στον χώρο μέσα από τη μηχανή της σκούπας καθαρισμού.

Σε περίπτωση που σκόνη γραφίτη χυθεί μέσα στον εκτυπωτή, μία πιο εξειδικευμένη σκούπα καθαρισμού, η οποία θα περιέχει φίλτρο HEPA υψηλής απόδοσης, ενδέχεται να είναι απαραίτητη.

Βλάβες σχετικές με το Όζον

Ως φυσικό κομμάτι της διαδικασίας της εκτύπωσης, η υψηλή τάση μέσα στον εκτυπωτή μπορεί να προκαλέσει την απελευθέρωση ιονισμένου οξυγόνου και αζώτου, τα οποία κατά την αντίδρασή τους παράγουν οξείδια του αζώτου και του όζοντος. Σε χώρους όπου γίνονται επαγγελματικές εκτυπώσεις σε μεγάλη κλίμακα παραγωγής, τοποθετείται φίλτρο άνθρακα στο σύστημα εξαερισμού, έτσι ώστε να διασπά τις βλαβερές ενώσεις και να εμποδίζει τη μόλυνση του εργασιακού περιβάλλοντος. Οι παραπάνω κίνδυνοι αποτελούν εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο σε περιπτώσεις μικρής κλίμακας εκτυπώσεων ή σε περιπτώσεις εκτύπωσης κατ’ οίκον. Παρ’ όλα αυτά, η συνεχής χρήση ενός laser εκτυπωτή σε χώρους που δεν υπάρχει επαρκής εξαερισμός αντενδείκνυται.

Κίνδυνοι αναπνευστικών προβλημάτων

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «Θα ήταν λογικό να αναμένει κανείς περισσότερες επιδράσεις στην υγεία από τα οικιακά σπρέϋ καθαρισμού παρά από τα σωματίδια της σκόνης του γραφίτη, καθώς στην επαφή τους με το αναπνευστικό σύστημα είναι απίθανο να βρίσκονται σε σωματιδιακή κατάσταση ή να τη διατηρήσουν.» (Πηγή: Drew, Robert (December 2011), Brief Review on Health Effects of Laser Printer Emissions Measured as Particles, Safe Work Australia, retrieved 2013-10-23).

Έχουν φυσικά εκφραστεί ανησυχίες ως προς τη σχέση της επιδείνωσης της αναπνευστικής υγείας με την χρόνια χρήση εκτυπωτικών μηχανημάτων. Τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών, παρ’ όλα αυτά, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η έκθεση στα παράγωγα σωματίδια της σκόνης του γραφίτη κατά την εκτύπωση παρουσιάζει αμελητέο κίνδυνο για την υγεία.

Περισσότερες πληροφορίες γύρω από τα μελάνια, τα συμβατά τόνερ και τα ανάλωσιμα εκτυπωτών, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *